Gespeeld

Eerst en vooral wil Theater Nagelsmetkoppen u bedanken om van deze productie een succes te maken

"Met het mes op tafel" korte inhoud :

"Met het mes op tafel" speelt zich af in een klein bruin dorpscafé, in één van de polderdorpen.


Sinds de plotse dood van haar man Willy, staat Angèle er alleen voor met haar dochter Leen.

Buiten het jaarlijkse gansenrijden heeft ze dagelijks maar een paar vaste klanten.

Ondanks de drukte rond de organisatie van het gansenrijden, dat spoedig zal plaatsvinden,

gaat alles zijn gewone gang.


Tot op de dag dat het onwaarschijnlijke gebeurt met Leen.

Het leven in het café zal nooit meer hetzelfde zijn...
"Met het mes op tafel" is een caféstuk, het taalgebruik is daardoor soms keihard.

Maar enkel op deze manier kan het echte leven tussen de 4 muren van een café realistisch weergegeven worden.

Het is ook vanuit die optiek dat wij ervoor gekozen hebben om kinderen niet toe te laten.

Toch zal de lach niet ontbreken!

De  Auteur aan het woord :


Danny Nagels staat al van zijn 18 jaar op de planken. Na een jarenlange carriere als acteur in Kapellen, waar hij bijna telkens de hoofdrol vertolkte en hij mensen aan het lachen en tegelijk aan het huilen kon brengen, ontbrak er eigenlijk toch nog iets: het schrijven van een eigen stuk.

Hij kroop in de pen, en begon te schrijven ...

De inspiratie van dit stuk haalde hij uit zijn jeugd,zijn ouders hebben immers jarenlang een café uitgebaat.

De praat en anekdotes zijn hem steeds bijgebleven en waren een ware bron van inspiratie.

Op zijn 50e was "Met het mes op tafel" een feit."Het zijn vooral de klanten die mij bijgebleven zijn, maar het verhaal op zich is louter fictief. Toch zijn vele situaties uit het leven gegrepen, wat voor vele mensen herkenbaar kan zijn.

Het kostte mij enkele maanden om dit op papier te krijgen, 's nachts opstaan met een idee was dagelijkse kost. Uren liggen staren naar 1 zin, en dan toch nog schrappen om van voren af aan opnieuw te beginnen. Zo heb ik het schrijven ondervonden.

Of mijn doel bereikt is, met name iedereen een aangename avond te brengen, daar kan enkel het publiek over oordelen.

Ik hoop in ieder geval van harte dat jullie in de eerste plaats genieten!

Omdat ik ook de regie van stuk op mijn rekening neem wil ik ook mijn acteurs bedanken voor de enorme inzet die ze geleverd hebben."


Danny Nagels